logowanie ustawienia

Reklama

 OFERTA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy w serwisie www.zamelcet.com należącym do ZMIE ZAMEL Sp. j. J. W. Dzida, K. Łodzińska oraz CET Sp. z o. o., mieszczącymi się pod adresem ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, w skrócie zwanych dalej łącznie Producentami.

Prezentowana tu „Polityka zachowania poufności” ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą pobrać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią „Polityki zachowania poufności” przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Producenci informują, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywana wyłącznie przez Producentów w celach handlowych, marketingowych oraz poprawy jakości serwisu i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym.

Bezpieczeństwo
Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Użytkownicy serwisu
Producenci pragną zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzegają prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę
danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.

Gromadzenie informacji
Korzystanie z witryn internetowych Producentów oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki zachowania prywatności.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Producenci będą informować o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach Producentów. Zawsze aktualna „Polityka prywatności” znajduje się na naszych stronach internetowych; akceptacja jej oznacza zawsze akceptację jej aktualnej wersji.

Linki do innych witryn internetowych
Witryna internetowa www.zamelcet.com może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Niepożądane treści
Dbamy o to, aby nasze serwisy internetowe nie zawierały treści sprzecznych z prawem polskim oraz międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Zbierane dane
Producenci analizują tzw. logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych. W trakcie poruszania się Państwa po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. "clickstream data"). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych (tzw. Internet tags) lub sygnalizatorów www. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać. W szczególności zapisywana jest tzw. sesja użytkownika, który łączy się w sposób szyfrowany z naszą witryną.

Bezpieczeństwo danych przy połączeniu szyfrowanym
Producenci dokładają wszelkich starań, aby bezpieczeństwo danych Państwa (zarówno przekazywanych od Państwa, jak i przekazywanych przez Producentów) było zapewnione. Używamy wszelkich środków technicznych, aby dane te były zarówno poprawne, kompletne, jak i bezpieczne. W przypadku połączeń szyfrowanych Klient ma dostęp do Panelu Klienta. Dystrybucja dostępu oraz haseł jest po stronie Producentów, odbywa się w sposób kontrolowany, przy udziale Klienta. Klient ma do dyspozycji dane swojej firmy (zamówienia, obroty, rozrachunki) lub dane grupy firm, jeśli jego dotyczą. Dane kopiowane są minimum raz na dobę z bazy danych Producenta do bazy danych Klienta.

Rozdzielenie baz danych. Użytkownicy
Bazy danych Klientów są rozdzielne z systemem komputerowym Producentów.
Zwracamy uwagę, że każdy Klient ma założoną osobną bazę danych, dlatego też, nie ma możliwości pomylenia danych, dostępu z panelu jednego Klienta do danych innego Klienta.
Dostęp do danych następuje po akceptacji niniejszej Polityki prywatności na podstawie przekazywanego Klientowi loginu i hasła.
Dane te przechowywane są w siedzibie Producentów w sposób niezwykle staranny, dlatego też rekomendujemy Klientom równie staranne przechowywanie u siebie.
Klient ma dodatkowo możliwość tworzenia subkont-użytkowników dla swoich pracowników, ograniczać im dostęp do poszczególnych funkcjonalności; przy czym zwracamy uwagę, że wszelka odpowiedzialność za przetwarzanie danych udostępnionych Klientowi jest po stronie Klienta. Odpowiedzialność Producentów za dane kończy się z przekazaniem Klientowi loginu i hasła głównego. Na życzenia Klienta Producenci mogą zablokować cały dostęp Klienta w każdej chwili, wygenerować nowe hasło i login.

Wsparcie techniczne
Producenci w każdej chwili i w dobrej wierze służą pomocą techniczną przy realizacji dostępu do witryny internetowej Producentów.

Odpowiedzialność
Dane uzyskane poprzez Panel Klienta nie stanowią podstaw do rozliczeń pomiędzy Producentami a Klientem. Zawsze powinny zostać potwierdzone, jeśli mają służyć do rozrachunków. Nie mniej Producenci będą dokładać najwyższych starań, aby były aktualne i kompletne. Jako że jest to kopia danych pochodząca z systemu komputerowego Producentów, to ich aktualność zawsze jest potwierdzona na dzień i godzinę wskazaną w Panelu Klienta. Zastrzegamy sobie możliwość braku dostępu do danych, ze względu na problemy techniczne, awarie, konserwacje, modyfikacje oprogramowania, a także bez podania przyczyn.
Odpowiedzialność za dane kończy się z chwilą wyświetlenia ich w oknie przeglądarki Klienta, dlatego Klient musi zachować najwyższe bezpieczeństwo przy korzystaniu z danych. Gwarantujemy szyfrowane połączenie, zapisywanie sesji, automatyczne wylogowywanie, nie mniej, od Klienta w dużej mierze zależy bezpieczeństwo, a więc, nie pozostawianie otwartej sesji przy odejściu od komputera, nie zapisywanie haseł, poinformowanie pracowników – innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa. Klient przejmuje odpowiedzialność za wszystkich użytkowników, którzy posiadają subkonta w ramach danych Klienta.

Wymagania
Przeglądarka internetowa, akceptacja cookies, obsługa javascript.
Zalecane przeglądarki: oparte na silniku Gecko (np. Mozilla Firefox), WebKit (Safari, Google Chrome).

Aktualizacja: 10-09-2009 r.