logowanie ustawienia

Reklama

 OFERTA

Własność intelektualna

Szanowni Państwo!

Jak wykazują badania, obrót produktami podrobionymi stanowi obecnie 10% światowego handlu. Roczne straty finansowe z tego tytułu szacowane są na 200-300 miliardów euro. Z tego powodu rocznie traci pracę ok. 200 tys. osób!

Skala nielegalnego handlu w Polsce szacowana jest na blisko 150 mld złotych. Straty polskiego budżetu na skutek szarej strefy sięgają nawet 30 mld rocznie. Fala piractwa stała się więc plagą naszych czasów. Zjawisko to jest jednym z kluczowych problemów światowej gospodarki. Na szczęście producenci nie są bezbronni.

Jako rzetelny producent i odpowiedzialny partner chcemy, aby nasi Klienci mieli pewność, 
że nabywane produkty są oryginalnymi wyrobami naszej firmy i spełniają najwyższe standardy kontroli jakości. Dlatego nasze znaki towarowe, wzory przemysłowe, jak i autorskie rozwiązania technologiczne są od dawna zarejestrowane w Urzędzie Patentowym.

Dodatkowo zdecydowaliśmy o umieszczeniu na oryginalnych dzwonkach i gongach marki Zamel oznakowania zabezpieczającego w postaci specjalnie zaprojektowanego hologramu.

Czując odpowiedzialność wobec Partnerów i Klientów stajemy na straży jakości i oryginalności naszych wyrobów, jednocześnie biorąc sobie za cel propagowanie wiedzy w zakresie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

Niniejszy dział powstał w celu szerzenia wiedzy na temat własności intelektualnej (jaką stanowią zastrzeżone w Urzędzie Patentowym wzory przemysłowe, znaki towarowe, wynalazki i wzory użytkowe będące autorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi) oraz konsekwencji prawnych jej naruszania. Ufamy, że zamieszczone tu artykuły i linki przyczynią się do wzrostu społecznej świadomości tej problematyki, prowadząc jednocześnie do większego przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.